Etapy brania kredytu.

25 10 17 - 12:49

Wzięcie kredytu gotówkowego zawsze wiąże się z kilkoma etapami jakie należy przejść, aby ten kredyt otrzymać. Na samym początku szukamy odpowiedniej dla siebie oferty kredytu i porównujemy kilka z nich, tak aby wybrać tą, która będzie najlepszym rozwiązaniem dla nas. Po wybraniu odpowiedniej oferty trzeba złożyć wniosek kredytowy w banku jaki wybraliśmy. W takim wniosku kredytowym wskazuje się takie informacje jak kwota kredytu, cel, terminy spłaty, okres kredytowania. Podaje się również informacje o zadłużeniu ogółem razem z innymi kredytami i pożyczkami jakie w danym czasie spłacamy. Trzeba również podać we wniosku dane o sytuacji finansowej kredytobiorcy i zaproponować formy zabezpieczenia kredytu o jaki się ubiegamy. Po złożeniu wniosku kredytowego w odpowiednim banku, będzie miała miejsce dokładna analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy. Bank sprawdzi naszą zdolność kredytową, a także dotychczasową historię kredytową. Do zbadania analizy zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę kilka czynników, które uzależnione są od tego, czy o kredyt stara się osoba fizyczna, czy też osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych sprawdza się dochody kredytobiorcy, jego zatrudnienie, majątek, a także brane są pod uwagę informacje odnośnie innych kredytów. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej banki przeprowadzają analizę wyników finansowych, oceniają płynność finansową, a także oceniają sprawność działania i sprawdzają jaka była dotychczasowa współpraca z innymi bankami. Po przeprowadzeniu analizy kredytowej bank może podjąć decyzję kredytową.

 
Read More