Szczególne postacie hipoteki.

17 07 18 - 12:51

Pojęcie hipoteki łącznej.

W podstawowym podziale hipoteki możemy wyróżnić hipotekę łączną i hipotekę kaucyjną. Hipoteka łączna jak wskazuje nam sama nazwa polega na obciążeniu nie jednej, a kilku nieruchomości. Wierzyciel ma dzięki temu możliwość dochodzenia swoich roszczeń z kilku nieruchomości według własnego wyboru. Sam może zdecydować, czy chce żądać roszczenia z jednej konkretnej nieruchomości czy z innej. Głównym celem hipoteki łącznej jest ustanowienie i jednocześnie obniżenie kosztów jakie wiążą się z zabezpieczeniem pojedynczej wierzytelności. Zabezpieczenie powstaje na kilku nieruchomościach jakie należą do jednej osoby lub do kilku osób. Taki rodzaj hipoteki daje wierzycielowi więcej możliwości na uzyskanie zabezpieczenia wierzytelności, które przekracza znacznie wartość kredytu jaki udzielił. Hipoteka łączna może być jednocześnie hipoteką przymusową lub kaucyjną. W przypadku przymusowej można ją ustanowić tylko i wyłącznie na nieruchomościach, które należą wspólnie do dłużników. Hipoteka łączna może zostać również ustanowiona po podziale nieruchomości jaka była wcześniej obciążona. W takim przypadku hipoteka obciąża wszystkie nieruchomości jakie powstały.

 
Read More