Dlaczego konsolidacja kredytów wymaga pozytywnej zdolności kredytowej?

26 11 19 - 12:36

Powszechny problem dotyczący restrukturyzacji zadłużenia dotyczy braku spełnienia norm, co do analizy zdolności kredytowej, ekonomicznej kredytobiorcy. Kredyt konsolidacyjny to specyficzne narzędzie restrukturyzacyjne umożliwiające scalenie wielu zobowiązań w jedną ratę. Jak zatem rozumieć oferty bankowości detalicznej i czego w ogóle wymaga się do prawidłowej konsolidacji?

Kiedy na konsolidację zadłużenia jest zbyt późno?

Nie możesz czekać z podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego do ostatniego, kryzysowego momentu. Kiedy już widzisz, że nie poradzisz sobie ze spłatą zadłużenia na konsolidację jest prawdopodobnie zbyt późno. Dlaczego? Dla banku kredyt konsolidacyjny to oddzielny produkt, który wymaga przeprowadzenia pełnej analizy. Jeżeli nie masz dobrych dochodów, zalegasz z ratami prawdopodobieństwo na restrukturyzację spada i to znacznie. Z tego powodu zaleca się działania restrukturyzacyjne z większym wyprzedzeniem. Przed konsolidacją możesz postarać się o wakacje kredytowe, czyli standardową karencję w spłacie. To pozwoli na przygotowanie ofert, ich porównanie, doprecyzowanie zdolności kredytowej.

 
Read More