Etapy brania kredytu.

25 10 17 - 12:49 Użyte znaczniki: , , , ,

Wzięcie kredytu gotówkowego zawsze wiąże się z kilkoma etapami jakie należy przejść, aby ten kredyt otrzymać. Na samym początku szukamy odpowiedniej dla siebie oferty kredytu i porównujemy kilka z nich, tak aby wybrać tą, która będzie najlepszym rozwiązaniem dla nas. Po wybraniu odpowiedniej oferty trzeba złożyć wniosek kredytowy w banku jaki wybraliśmy. W takim wniosku kredytowym wskazuje się takie informacje jak kwota kredytu, cel, terminy spłaty, okres kredytowania. Podaje się również informacje o zadłużeniu ogółem razem z innymi kredytami i pożyczkami jakie w danym czasie spłacamy. Trzeba również podać we wniosku dane o sytuacji finansowej kredytobiorcy i zaproponować formy zabezpieczenia kredytu o jaki się ubiegamy. Po złożeniu wniosku kredytowego w odpowiednim banku, będzie miała miejsce dokładna analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy. Bank sprawdzi naszą zdolność kredytową, a także dotychczasową historię kredytową. Do zbadania analizy zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę kilka czynników, które uzależnione są od tego, czy o kredyt stara się osoba fizyczna, czy też osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych sprawdza się dochody kredytobiorcy, jego zatrudnienie, majątek, a także brane są pod uwagę informacje odnośnie innych kredytów. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej banki przeprowadzają analizę wyników finansowych, oceniają płynność finansową, a także oceniają sprawność działania i sprawdzają jaka była dotychczasowa współpraca z innymi bankami. Po przeprowadzeniu analizy kredytowej bank może podjąć decyzję kredytową.

W sytuacji, kiedy wszystko będzie na naszą korzyść bank podejmie odpowiednią decyzję kredytową. W przypadku, kiedy decyzja będzie pozytywne będzie miało miejsce podpisanie umowy i wypłata kredytu w formie jaka w tej umowie została wskazana. Na samym końcu pozostaje jedynie kontrola zgodności wykorzystania kredytu z zapisami umownymi przez bank jaki nam udzielił kredytu. Bardzo duże znaczenie ma sama treść umowy kredytowej. Powinna ona zawierać wiele ważnych informacji zarówno dla kredytobiorcy jak i dla kredytodawcy. W typowej umowie kredytu bankowego należy podać datę i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy, jak również postanowienia ogólne. W umowie wskazuje się również kwotę i walutę kredytu, spłaty i wypłaty kredytu, warunki uruchomienia kredytu i cel na jaki ten kredyt został wzięty. Bardzo ważne jest aby w umowie podać cel kredytu, okres kredytowania, wysokość prowizji, oraz wysokość oprocentowania kredytu. Dobrze sprecyzowana umowa kredytowa zawiera również informacje odnośnie zasad i terminu spłaty kredytu jak również informacje o sposobie zabezpieczenia tego kredytu. W umowie kredytowej wskazuje się również informacje odnośnie tego jaki jest zakres uprawnień banku dotyczący kontroli wykorzystania i spłaty kredytu. Podpisując umowę kredytową powinniśmy zwrócić uwagę, czy podany jest termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej. Powinniśmy wiedzieć, kiedy pieniądze będą nam oddane do użytku. Jest to bardzo ważne i każdy kredytobiorca powinien zwrócić uwagę, czy taki wpis znajduje się w umowie kredytowej. W każdej umowie kredytowej powinna znaleźć się również informacja o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy zarówno przez bank jak i przez kredytobiorcę. Informacje o skutkach naruszenia umowy również powinny być w tej umowie wskazane. Kwota kredytu może być przekazana w formie gotówki kredytobiorcy, przekazana na konto i pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy lub przekazana bezpośrednio dla dostawcy celu kredytowania.