Dokumenty potrzebne do zaciągnięcia kredytu samochodowego

14 09 18 - 12:49

Po wyborze najlepszego banku kredytującego samochody, trzeba wypełnić wniosek o kredyt oraz zgromadzić i dostarczyć do wszystkie potrzebne dokumenty do kredytu samochodowego. Warto zapoznać się z nimi wcześniej aby mieć wystraczająco dużo czasu na ich zgromadzenie. Wśród dokumentów potrzebnych do zaciągnięcia kredytu samochodu znajdują się: dokumenty osoby zaciągającej kredyt oraz dokumenty dotyczące kredytowanego samochodu, w przypadku gdy nie jesteście przekonani do takiej opcji kredytu to zachęcam do poznania oferty kredytu gotówkowe na Portal Bankowy.

Dokumenty dotyczące kredytobiorcy

Dokumenty identyfikujące osobę starającą się o kredyt

Do tych dokumentów zaliczamy przede wszystkim dowód tożsamości lub paszport. Często wymagane jest okazanie prawa jazdy kategorii B.

• Dowód osobisty – niezbędny dokument, który od razu ustala granicę wiekową dla osób zainteresowanych otrzymaniem kredytu. W dowodzie osobistym znajdziemy niezbędne dane, które posłużą do zidentyfikowania naszej tożsamości. Zaciągając kredyt samochodowy, do pewnej wysokości możemy posługiwać się wyłącznie dowodem osobistym.

• Drugi dokument potwierdzający naszą tożsamość – gdy zaciągamy wysoki kredyt samochodowy, musimy przedstawić drugi dokument który również pozwoli zweryfikować, czy jesteśmy naprawdę tą osobą, za jaką się podajemy. Może to być na przykład paszport, prawo jazdy, ewentualnie legitymacja studencka.

Dokumenty weryfikujące osiągane dochody

Jeżeli posiadamy umowę o pracę musimy przedstawić bankowi oświadczenie odnośnie źródeł i wysokości zarobków bądź zaświadczenie z miejsca pracy. Podobnie, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą. Często musimy też dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), regon oraz NIP, a także zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu płatnościami. Jeżeli kredyt zaciąga emeryt lub rencista musi przedłożyć w banku decyzję o przyznaniu lub waloryzacji emerytury lub inny dokument poświadczający jej wysokość.

Umowa o pracę:

• Zaświadczenie od pracodawcy – w przypadku kredytów, a więc także przy samochodowym, musimy ukazać zaświadczenie, w którym poświadczymy informacje dotyczące naszego zatrudnienia. Aby uzyskać takie zaświadczenie musimy być zatrudnieni w określonej firmie i posiadać umowę o pracę. W przypadku kredytów samochodowych bez zaświadczeń wystarczy przedstawić oświadczenia odnośnie źródeł i wysokości dochodu.

Działalność gospodarcza:

• Dokument świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej – wystawiany przez Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy, koncesja lub innego rodzaju zezwolenie. Dokument musi potwierdzać fakt, że przyszły kredytobiorca znajduje się na liście osób zajmujących się działalnością gospodarczą.

• Zaświadczenie o wysokości dochodów – powinno dotyczyć ostatnich trzech miesięcy lub ostatniego roku, ewentualnie sprawozdanie finansowe.

Emerytura lub renta

• Decyzja o przyznaniu emerytury lub renty – to bardzo ważne w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o kredyt jest na emeryturze czy też rencie. Na decyzji znajdzie się data, od jakiego okresu przyznawane jest świadczenie.

• Odcinek emerytury lub renty – często wymagany razem z decyzją, czasami wystarczy samodzielny. Potwierdza fakt otrzymywania świadczeń emerytalnych czy też rentowych.

Dokumenty dotyczące kredytowanego samochodu

• Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

• Zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów

• Dokumenty dotyczące zakupu samochodu – w przypadku zakupu auta od osoby fizycznej wystarczy umowa kupna-sprzedaży, potwierdzająca dokonaną transakcję oraz numer konta sprzedającego.