Dlaczego konsolidacja kredytów wymaga pozytywnej zdolności kredytowej?

26 11 19 - 12:36 Użyte znaczniki: , , , , , , , , ,

Powszechny problem dotyczący restrukturyzacji zadłużenia dotyczy braku spełnienia norm, co do analizy zdolności kredytowej, ekonomicznej kredytobiorcy. Kredyt konsolidacyjny to specyficzne narzędzie restrukturyzacyjne umożliwiające scalenie wielu zobowiązań w jedną ratę. Jak zatem rozumieć oferty bankowości detalicznej i czego w ogóle wymaga się do prawidłowej konsolidacji?

Kiedy na konsolidację zadłużenia jest zbyt późno?

Nie możesz czekać z podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego do ostatniego, kryzysowego momentu. Kiedy już widzisz, że nie poradzisz sobie ze spłatą zadłużenia na konsolidację jest prawdopodobnie zbyt późno. Dlaczego? Dla banku kredyt konsolidacyjny to oddzielny produkt, który wymaga przeprowadzenia pełnej analizy. Jeżeli nie masz dobrych dochodów, zalegasz z ratami prawdopodobieństwo na restrukturyzację spada i to znacznie. Z tego powodu zaleca się działania restrukturyzacyjne z większym wyprzedzeniem. Przed konsolidacją możesz postarać się o wakacje kredytowe, czyli standardową karencję w spłacie. To pozwoli na przygotowanie ofert, ich porównanie, doprecyzowanie zdolności kredytowej.

Gotówka na dowolne potrzeby nie wyklucza restrukturyzacji

Banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kredytobiorców zainteresowanych dodatkowymi pieniędzmi na konsumpcję. Nie musisz przy konsolidacji rozpatrywać tylko zamknięcia dotychczasowych długów. Bez problemu uzyskasz pieniądze na inne wydatki pod warunkiem wykazania pozytywnej zdolności kredytowej. Można powiedzieć, że obecnie kredyt konsolidacyjny łączy funkcje restrukturyzacyjne z konsumpcyjnymi, a co za tym idzie nie wpędza zadłużonych gospodarstw domowych w spiralę zadłużenia. Do konsolidacji musisz się też odpowiednio przygotować. Przekaż doradcy informacje o długach do spłaty, o dochodach, ewentualnych zabezpieczeniach. Przy dobrej zdolności kredytowej jedyne zabezpieczenie umowy to potwierdzenie dochodów, a nie zabezpieczenie majątkowe, co jest ogromnym ułatwieniem.

O czym warto pamiętać?

Nie czekaj z konsolidacją na ostatni dzwonek, ale monitoruj stale zdolność kredytową. Przy wielu spłacanych długach analiza własnej zdolności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej stanowi absolutny priorytet.